Styreenbutadiëen elektrisch geleidend (SB ELS)Wij verwerken deze materialen in de volgende processen:


 • Extrusie.
  Geëxtrudeerde profielen en halffabrikaten
 • Bewerkte onderdelen.
  Draai- en freesdelen in enkel- en serieproductie
 • Spuitgieten.
  Spuitgegoten onderdelen tot 16000 gram
 • Thermoplastisch schuimgieten (TSG).
  Multifunctionele onderdelen en hoogwaardige behuizingen tot 16 kg


Algemene eigenschappen
Materiaal nummer 2108
Soortelijk gewicht ISO 1183 1,12 g/cm³
Doorzichtheid op
Condities van het test materiaal

Mechanische eigenschappen
Vloeispanning ISO 527 25 MPa
Treksterkte ISO 527 MPa
Rek bij breuk ISO 527 35 %
Trek-E-modulus ISO 527 2200 19) MPa
Trek-kruipmodulus (0,5% 1000h) ISO 899-1 MPa
Buigsterkte ISO 178 30 MPa
Buigvermoeiings-weerstand (107 wissellast) ASTM D671 MPa
Kogeldrukhardheid ISO 2039-1 MPa
Norm voor kogeldrukhardheid
Hardheid Shore (A/D) of Rockwell (R/L/M) ISO 868, ISO 2039-2 M85 -
Izod-slagsterkte 23 °C ISO 180/1C KJ/m²
Izod-slagsterkte -30 °C ISO 180/1C KJ/m²
Izod-kerfslagsterkte bij 23 °C ISO 180/1A 11 KJ/m²
Izod-kerfslagsterkte -30 °C ISO 180/1A KJ/m²
Charpy-slagsterkte 23 °C ISO 179/1eU KJ/m²
Charpy-slagsterkte -30 °C ISO 179/1eU KJ/m²
Charpy-kerfslagsterkte 23 °C ISO 179/1eA KJ/m²
Charpy-kerfslagsterkte -30 °C ISO 179/1eA KJ/m²
Izod-kerfslagsterkte 23 °C ISO 180/4A 40 J/m
Izod-kerfslagsterkte -40 °C ISO 180/4A J/m
Wrijvingscoëfficiënt op staal zonder smering 0,32-0,34 -
Wrijvingsslijtage tot vlaktedruk (µm/km)/MPa

Elektrische eigenschappen
Diëlektrische constante 50 Hz IEC 60250 na -
Diëlektrische constante 1 MHz IEC 60250 na -
Diëlektrische verliesfactor 50 Hz IEC 60250 na 10-4
Diëlektrische verliesfactor 1 MHz IEC 60250 na 10-4
Doorslagsterkte IEC 60243-1 na kV/mm
Proefdikte voor doorslagsterkte mm
Specifieke volumeweerstand IEC 60093 1E3-1E6 Ω · m
Oppervlakteweerstand IEC 60093 <1E6
Kruipstroom-index CTI IEC 60112 na -
Kruipstroom-index CTI M IEC 60112 na -

Thermische eigenschappen
Warmtegeleidingsvermogen ISO 22007 0,4 W/K m
Specifieke warmte IEC 1006 J/g K
Lineair uitzettingscoëfficiënt langs|dwars op de vloeirichting ISO 11359 70 10-6/K
Smeltpunt ISO 11357 90 °C
Warmte vervormingstemperatuur A ISO 75 HDT/A (1,8 MPa) 70 °C
Warmte vervormingstemperatuur B ISO 75 HDT/B (0,45 MPa) 80 °C
Vicat-verwekingstemperatuur A ISO 306 VST/A/50 (10 N) °C
Vicat-verwekingstemperatuur B ISO 306 VST/B/50 (50 N) °C
Gebruikstemperatuur kortstondig 80 °C
Gebruikstemperatuur langdurig 60 °C
Gebruikstemperatuur minimaal -30 °C

Chemicaliën bestendigheid
minerale smeeroliën o
Alifatische koolwaterstoffen o
Aromatische koolwaterstoffen
Benzine
Zwakke minerale zuren +
Sterke minerale zuren o
Zwakke organische zuren +
Sterke organische zuren +
Oxiderende zuren
Zwakke basen +
Sterke basen +
Trichloorethyleen
Perchloorethyleen
Aceton o
Alcohol +
Heet water o
UV-licht en weersomstandigheden o

Overige eigenschappen
Vochtopname bij 23 °C en 50 % RV ISO 62 <0,1 %
Vochtopname bij onderdompeling ISO 62 <0,1 %
Brandbaarheid volgens UL 94 IEC 60695-11-10 HB -
Wanddikte voor UL 94 3,2 mm
Zuurstofindex LOI ISO 4589 %
Halffabrikaat Stat-Kon CD000I (Sabic)

Opmerkingen


19): Buig-E-modulus
na: niet geschikt
+: bestand
o: matig bestand
-: niet bestand

De gegevens in deze datasheet zijn richtwaarden. Deze waarden worden beinvloed door verwerkingsomstandigheden, modificaties, toevoegingen en omgevingsfactoren en ontslaan de verwerker niet van de verplichting tot eigen controles en testen. Ze zijn op basis van huidige ervaringen en kennis samengesteld. Een rechtsgeldige garantie van bepaalde eigenschappen of een geschiktheid voor een concrete toepassing kan uit onze gegevens niet afgeleid worden.

Het blijft de verantwoordelijkheid van de gebruiker van onze producten om geen octrooirechten te schenden en om te voldoen aan bestaande wet- en regelgeving.