Gegevensbescherming. Zorgvuldige omgang op www.naeff.nl met uw persoonlijke gegevens.

Wij zijn verheugd over uw bezoek aan ons website. Het onderwerp gegevensbescherming heeft bij Naeff de hoogste prioriteit. Wij informeren u op deze pagina, hoe wij de bepalingen van de gegevensbescherming omzetten en welke informatie wij tijdens uw bezoek aan onze website verzamelen en hoe wij deze gebruiken.

Wanneer u onze website bezoekt, wordt er automatisch, dus zelfs zonder een registratie, algemene informatie verzameld, die niet persoonsgebonden gebruikt worden. De gebruikte webservers slaan standaardmatig de naam op van uw internetprovider; de website, van waaruit u ons bezoekt; de websites, die u bij ons bezoekt en uw IP-adres. Deze informatie wordt anoniem behandeld. Zij worden uitsluitend gebruikt om de attractiviteit, inhouden en functionaliteiten van onze website te verbeteren.

Uw gegevens worden niet aan externe dienstverleners doorgegeven.

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden alleen verzameld, wanneer u ons deze zelf verstrekt bijv. in het kader van een registratie, door het invullen van formulieren of het verzenden van e-mails, in het kader van aanvraag of bestelling van producten of dienstverleningen of in het kader van verzoek om informatiemateriaal. De gegevens en hun inhoud daarvan blijven binnen onze bedrijf, onze filialen en onze provider. Uw persoonlijke gegevens worden in geen enkele vorm door ons of door ons gemachtigde derde persoon beschikbaar gesteld. De door u beschikbaar gestelde persoonlijke gegevens zullen wij alleen gebruiken, om aan onze contractuele verplichtingen naar u toe na te komen en voor andere doeleinden alleen dan, wanneer u voor dat gebruik toestemming gegeven heeft.

Uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens kunt u altijd met een e-mail naar onze in Juridische kennisgeving genoemde e-mailadres met onmiddellijke ingang voor de toekomst herroepen.

Bewaren van gegevens

Wij bewaren persoonlijke gegevens zo lang als het nodig is om een dienstverlening uit te voeren, die u gevraagd heeft of waarvoor u uw toestemming gegeven heeft, voor zover er geen andersluidende wettelijke verplichtingen bestaan, zoals bijv. handels- en fiscale bewaartermijnen.

Info-box Cookies

Voor sommige functies gebruikt onze website cookies, bijv. voor toepassingen en voor de levering van afzonderlijke diensten.

Wanneer u af wilt zien van cookies en de daarmee verbonden functies op onze website, dan kunt u in de handleiding van uw browser nalezen, hoe u uw browser in moet stellen, dat deze, nieuwe cookies niet langer accepteert of al bestaande cookies verwijdert.

Daar leert u ook, welke instellingen u kunt maken, om van uw browser een waarschuwing voor nieuwe cookies te ontvangen.

Uw toegangs- en rectificatierecht

U heeft het recht, informatie over al uw bij ons bewaarde persoonlijke gegevens te ontvangen, deze te controleren, indien noodzakelijk te laten corrigeren en verwijderen. Hiervoor volstaat een e-mail naar onze in Juridische kennisgeving genoemde e-mailadres. Een verwijdering kan dan niet gedaan worden, wanneer wij voor het bewaren van uw persoonlijke gegevens bij wettelijke bepaling verplicht zijn.

Acutaliteit

De voortdurende ontwikkeling van internet en de technologische vooruitgang maken tijd tot tijd de verdere ontwikkeling en aanpassing van onze maatregelen voor gegevensbescherming noodzakelijk. Wij behouden ons het recht voor te allen tijde passende wijzigingen te kunnen maken.

Aarzel niet om met vragen of suggesties contact met ons op te nemen.