Systematische kwaliteitsborging schakelt claims uit. Ons kwaliteit volgens EN ISO 9001:2015.

Onze productie voor technische kunststofproducten is sinds 1993 overeenkomstig de EN ISO 9001:2015; de standaard voor het kwaliteitsmanagementsysteem voor hogere acceptatie.

Dit geeft u een solide basis en een gunstig uitgangspunt voor uw kwaliteitsproduct, verhoogt het aanzien in de markt – ook dat van uw bedrijf – en helpt u vaak kosten te sparen.

  • Onze controle van de opdrachten is in de EN ISO 9001:2015 geregeld. Voor aanvang van de productie worden onduidelijkheden uitgesloten. De eenduidige taakverdeling van de contactpersonen voorkomt misverstanden. Dit schakelt claims uit.
  • Onze voortdurende kwaliteitsborging zorgt voor kunststof producten met een constante kwaliteit. Het risico op onverwachte kosten is minimaal.
  • Wij kunnen gezamenlijk controlerapporten met u uitwerken, die zich beperken tot de voor u relevante kwaliteitskenmerken om onnodige controles te voorkomen.